دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

دسته بندی ها

Hardware (13)
Drivers, utilities and guides for POS hardware.
Installation Files (7)
Software Setup Files Available Here
Other Downloads (2)
Other Download Categories

محبوب ترین دانلودها

StoreTender Pro Setup
Version: 8.5.16 Release Date: 11/11/2021 This is the recommended version for all new installations & upgrades from any earlier version.
اندازه فایل: 94.8 MB
Magellan 9800i Quick Reference Guide
اندازه فایل: 2.57 MB
StoreTender Back Office Setup
Version: 8.5.16 Release Date: 11/11/2021 This is the recommended version for all new installations & upgrades from any earlier version.
اندازه فایل: 94.8 MB
EPL2 Programmer's Manual
اندازه فایل: 1.18 MB
QuickSupport
Download and run this file for remote connection to your PC by our support team.
اندازه فایل: 18.6 MB